informace o firmě reference obory činnosti kontakty a objednávky vedení společnosti
  Motto: Spokojenost zákazníka je základem našeho úspěchu

Společnost CZK, s.r.o. Brno, působí na trhu práce od roku 1991. Její název byl odvozen z charakteristiky prvorepublikových geodetů - civilních zeměměřičů.

 
  V počátcích svojí činnosti se firma orientovala zejména na inženýrskou geodézii a mapování.  
  Již od poloviny roku 1996 se postupně připravovala na vybudování oddělení katastru nemovi-tostí, aby tak mohla poskytovat co nejširší služby ve svém oboru.  
  V roce 1999 začíná prostřednictvím firmy SWR - GEO, se kterou uzavřela vzájemnou smlouvu o spolupráci, nabízet i geometrické plány (vklady věcného břemene), vytyčování hranic pozemků ap.  
  V průběhu roku 2000 tuto firmu po dohodě odkoupila a dále rozšířila svoji činnost o soudní znalectví v oborech ekonomika a stavebnictví s cílem poskytovat svým zákazníkům rychlé a komplexní řešení veškerých geodetických služeb.  
  Tyto další značné investice, spolu s důrazem na odborný růst vedoucích pracovníků společnosti znamenalo definitivní získání jedné z předních pozic mezi ostatními geodetickými firmami.  
  V současné době má firma v průměru 20 odborných pracovníků. Objemem práce a počtem pracovníků se společnost CZK, s.r.o. Brno, řadí mezi středně velké firmy ve svém oboru.  
 

Společnost je členem Komory geodetů a kartografů ČR. Dva vedoucí pracovníci jsou úředně oprávněnými inženýry podle zákona č.200/94 Sb., (Zeměměřický zákon), pro oblasti bodových polí, geometrických plánů, mapování a inženýrské geodézie.

Současná strategie a specializace firmy:
Těžiště stávajících i budoucích aktivit firmy CZK spatřujeme v těchto oblastech:

• ve stálé investici do odborného růstu všech našich zaměstnanců
• v poskytování komplexních dodávek geodetických prací v nejvyšší možné kvalitě (usilujeme o získání certifikátu ISO)
• v rozšiřování dalších služeb pro zákazníky:

 
   
 

Copyright ©2004 CZK s.r.o.
e-mail: czk@czk-brno.cz